Galerija

Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios ir vienuolyno ansamblį sudaro architekto Martyno Knakfuso projektuota bažnyčia ( 1787 m.), varpinė ( arch. Pietro de Rossi, 1800 m.), buvęs bernardinų vienuolynas ( 1696 m., atstatytas 1994 m.), senoji vienuolyno mokykla bei špitolė.

Kontaktai

TROŠKŪNŲ ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIOS IR VIENUOLYNO ANSAMBLIS